بهسازی و تعریض محور فردوسیه رامین

محور فردوسیه – رامین حد فاصل دو محور شریانی آدران شهریار و آلارد شهریار در جنوب شرقی استان تهران در شهرستان شهریار قرار داد. این محور با طول 750+1  کیلومتر حد فاصل بلوار خروجی شهر فردوسیه تا میدان ورودی روستای رامین کشیده شده است.

مطالعات تعریض محور مذکور و تبدیل آن به محور دو خطه انجام شده بود اما با توجه به احداث واحدهای مسکن مهر ثامن الائمه و ترافیک عبوری مناطق مسکونی و صنعتی مناطق یوسف آباد و فردوسیه رامین , جهت تامین ایمنی لازم با افزایش ظرفیت ترافیکی و جلوگیری از بروز حوادث و تصادفات جاده ای اجرای پروزه به صورت محور چهار خطه انجام پذیرفت.

مبلغ کل قرارداد 40000 میلیون ریال طی دو قرارداد

مدت قرارداد :قرارداد اول 12 ماه قرارداد تکمیلی 8 ماه

طول محور 1750 متر بصورت چهار خطه

عرض محور :24.20

شامل  رمپ ورودی به یوسف آباد بطول 265 متر و عرض 7 متر

رمپ خروجی از یوسف اباد  بطول 315 متر و عرض 7 متر

حجم عملیات خاکبرداری و نخاله برداری 25000 متر مکعبحجم عملیات خاکریزی 12000 متر مکعب

حجم زیر اساس (سابیس)12000 متر مکعب

حجم اساس 6500 متر مکعب

اجرای اسفالت در دولایه استر و رویه (بیندر و توپکا) 10000 تن

اجرای کالورت لوله ای  با قطر 1000میلی متر جهت تخلیه ابهای سطحی بطول 85 متر

اجرای نیو جرسی بطول 1750 متر و خط کشی محور