تماس با ما

شهريار ضلع شمالي ميدان صياد شيرازي
خيابان معين پلاک 1750
ایران - تهران

02165573142
02165573143
info@shakhesrah.com

شنبه تا 5 شنبه 08:00 تا 16:30
جمعه ها تعطیل هستیم