شاخص راه شهریار

 

شاخص راه شهریار

معرفی شرکت

شرکت شاخص راه شهريار در سال 1377 به جهت کمک به عمران و آباداني کشور تأسيس و در طي اين مدت در رشته هاي راه ،ابنيه و تأسيسات فعاليت موثر و مستمر داشته و پروژه هاي مختلف را با موفقيت به بهره برداري رسانيده است تا علاوه بر ايجاد اشتغال، سهم بسزايي در توسعه راهها و عمران و آباداني کشور داشته باشد.
این شرکت با بهره گیری از توانمندیهای نیروی انسانی, دانش فنی و به کارگیری تجهیزات مناسب تا کنون بیش از 100 پروژه عمرانی را با موفقیت به پایان رسانیده است.

 

خط مشی شرکت

  • کمک به سازندگي و عمران و آباداني کشور و سرعت بخشيدن به آن
  • ارتقاء شرکت از طريق به کارگيري فن آوريهاي پيشرفته
  • جذب نيروي انساني کارآمد و آموزش تخصصي آنان
  • دستيابي به رضايت مردمي و جلب اعتماد کارفرمايان با تأکيد بر بهبود مستمر در نتايج کمي و کيفي
  • پايبندي به اجراي دقيق پروژه ها بر طبق برنامه زمانبندي همراه با سرعت و دقت
  • به کارگيري ماشين آلات وتجهيزات کارآمد و متناسب با نياز پروژه ها و منطبق با فن آوري و استانداردهاي روز داخلي و بين المللي
  • نهادينه کردن اصول ايمني در زمان اجرا وحين بهره برداري از پروژه ها با تأکيد بر حفظ سلامت کارکنان و بهره برداران
  • رعايت قوانين و مقررات و فاکتورهاي زيست محيطي در حين اجراي پروژه ها
  • تحويل پروژه ها با حداقل زمان ممکن