تقاطع غیر همسطح ورودی شهر قدس – بزرگراه فتح

هدف از اجرای پروژه :

دسترسی سریع و آسان از طریق شرق به غرب بزرگراه فتح به شهر قدس، رفع گره ترافیکی موجود در محل تلاقی خط آهن تهران تبریز با بزرگراه فتح و شهر قدس، کاهش زمان سفر و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت و نهایتاً کاهش آلودگی محیط زیست از اثرات مهم انجام پروژه در سطح شهرستان قدس و استان تهران خواهد بود.

رمپ  A   :  رمپ ورودی از سمت کرج به شهر قدس با شعاع قوس 65 متر و 5 دهانه پل (21 *5 ) به طول 225 متر .

رمپ    B : رمپ خروجی از سمت شهر قدس به تهران با شعاع قوس 56 متر و 21 دهانه پل ( 20 *21 )+ ( 33 *1 ) به طول 800 متر .

رمپ C   :رمپ خروجی از شهر قدس به کرج با شعاع قوس 60 متر و 8 دهانه پل (21 *7 ) + ( 37 * 1 ) به طول 300 متر .

رمپ  D : رمپ ورودی از تهران به شهر قدس با شعاع قوس 60 متر و 33 دهانه پل ( 21 * 29 ) + ( 28 * 2 ) + ( 33 * 2 ) به طول 1130 متر .

تناژ میلگرد: 2000 تن

حجم کل بتن: 15000 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 8000 متر مکعب

تناژ آسفالت: 2000 تن