اصلاح بهسازی و ایمن سازی معابر شهر وحیدیه

محل اجرای پروژه : کیلومتر 6 جاده شهریار – رباط کریم.

 

شرح مختصر عملیات اجرایی :

 • احداث ابنیه فنی تقاطع غیر هم سطح ( پل زیرگذر 2 دهانه 15 متری )
 • احداث مسیرهای انحرافی در طرفین پل جهت هدایت ترافیک
 • ساخت دیوارهای حائل بتنی به طول 350 متر در طرفین پل و 250 متر جداکننده رمپ و لوپها
 • اجرای عملیات تعریض و اضافه نمودن یک باند عبوری و اصلاح و روکش آسفالت بلوار ولایت به طول 2 کیلومتر
 • اجرای دور برگردان همسطح و جداول کانالهای آب به طول 3800 متر طول
 • اصلاح هندسی و اجرای جداول رفوژ وسط بلوار ولایت به طول 4200 متر
 • خاکریزی رمپ های پل ( شمالی و جنوبی ) به حجم 8000 متر مکعب
 • اجرای درناژ اطراف دیوارها و کوله پل به حجم 6200 متر مکعب

مشخصات فنی پل :

 • تعداد و عرض دهانه = 15 × 2
 • نوع تابلیه = دال مجوف بتنی
 • ارتفاع مفید زیر پل = 5/6  متر
 • مساحت عرشه =  1023 متر مربع  وحجم بتن ریزی 750 متر مکعب
 • نوع پی = از نوع نواری
 • ابروچ پل به عرض 5 متر و طول 12/40 در چهار جبهه به صورت مسلح
 • شمع ها = از نوع دایره ای به قطر  1/5 متر و عمق 30 متر به صورت بتن درجا به تعداد 27 عدد
 • عرض رمپ و لوپها = 12 متر
 • حداقل شعاع لوپها =  23/5 متر
 • حداکثر ارتفاع دیوارهای بازگشتی 7/60 و به عرض 1/40 از نوع مسلح و حجم بتن ریزی کل دیوارها به مقدار 1450 متر مکعب و سطح قالب بندی 3245 متر مربع
 • کانال آبرو با دهانه 3 متر به طول 100 متر و کانال آبرو 1 متری به طول 60 متر
 • اجرای کیسینگ لوله گاز زیر دیوار بازگشتی به طول 85 متر