تقاطع غیر همسطح کمربندی امیر کبیر – شباهنگ

هدف از طرح : حذف تقاطع کمربندي ترانزيتي امير کبير با شهريار آدران و کاهش بار ترافيکي منطقه

طول کل پل : 500 متر

ارتفاع: 5.5متر
طول عرشه پل: 80 متر
تعداد دهانه : 4 دهانه 20 متري
عرض عرشه پل: 23 متر
 خاکبرداري : متر مکعب10000
خاکريزي: 35000 متر مکعب
  زيراساس و اساس: 2000متر مکعب

 آسفالت : 6300 تن
حجم بتن: 9400 متر مکعب
 ميل گرد: 1100 تن
طول کل جدول گذاري: 6.000 متر طول