تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه شهریار

با افتتاح اين پروژه دو مسير پر تردد جاده کرج- شهريار و جاده کرج-ملارد به وسيله تقاطع غير هم سطح ميدان سپاه به هم وصل شده و با حذف 12 چراغ راهنمايي در طول اين مسير بار ترافيکی منطقه به مقدارچشمگيری کاهش يافت.

بنابر برنامه زمانبندی پروژه، مقرر بود اين تقاطع  بيست و چهارماهه در تاريخ 15 فروردين سال 93 افتتاح و بهره برداری شود اما با تلاش شبانه روزی کارکنان اين شرکت طي مدت 9 ماه تکميل شد.

 

طول کلی راه آسفالت شده: 6282 متر

عرض کلی راه:13.3 الی 40.2 متر

عرض سواره رو: 10.9 الی 36.2 متر

تعداد کل پلها وآبروها: دو دستگاه

ميلگرد : 370 تن

خاکريزی : 40.000 متر مکعب

خاکبرداری: 310.000 متر مکعب

حجم بتن: 12.500 متر مکعب

آسفالت: 36.000 تن