کمربندی حد فاصل میدان شباهنگ شهریار- جاده رباط کریم

هدف از اجرای طرح : کاهش ترافیکی میدان بسیج و زیرگذر قائم شهریار

طول پروژه: 3100 متر

خاکریزی: 145.000 متر مکعب

خاکبرداری :35000 متر مکعب

اساس و زیر اساس: 24000 متر مکعب

تعداد آبروها : 7 دهنه

آسفالت: 20.000 تن

جدول: 16000 متر طول