پروژه عملیات احداث تعریض زیر گذر پل شهید تولایی شهرک دانش

کارفرما:دهیاری شهرک دانش

تاریخ اجرا:99-1400