پروژه شهرک حمل و نقل تهران

این منطقه جهت ساماندهی ومتمرکز نمودن سیستم باربری و حمل ونقل جاده ای کشور احداث وبه منظور بالابردن میزان باربری لایه های روسازی در سطح سواره روها از فناوریهای نوین و روز دنیا مانند: تثبیت لایه اساس با سیمان توسط دستگاه بازیافت درجا(WR) و استفاده از ژئوگرید الیاف شیشه دوسویه و افزودنی پارافیبر در تهیه و اجرای آسفالت استفاده شده است.

عملیات تثبیت اساس:40000 مترمکعب

آسفالت:86000 تن