پروژه درزگیری،لکه گیری و روکش آسفالت محور قدیم تهران-قم

محورقدیم قم-تهران یکی ازمهم ترین مسیر های عبور ناوگان حمل و نقل به پایتخت کشور است. ترافیک غالب محور قدیم قم-تهران شامل ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین می شود که توجه و اجرای دقیق مقررات جاده ای و همکاری با عوامل اجرایی طرح های عمرانی می تواند تا حد قابل توجهی از میزان حوادث جاده ای بکاهد.در این راستا با توجه به مستهلک شدن آسفالت قدیمی این محور شرکت شاخص راه اقدامات زیررا در قالب قرارداد منعقد شده در دستور کار خود قرار داده است.

1:تراش و درزگیری آسفالت مستهلک شده

2:اجرای لایه آسفالت با دانه بندی باز

3:اجرای لایه آسفالت بیندر

4:اجرای روکش آسفالت توپکا با پودر لاستیک و آنتی استریپر(ضدعریان شدگی)

تاریخ قرارداد:99-98

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران