پروژه تعریض ۲۵متری ناجی حدفاصل روستای سقرچین تا بعد از سه راهی انجم آباد

بیست متری ناجی مسیر ارتباطی چندین روستای پرجمعیت منطقه شهریار از جمله فرارت, انجم آباد,اصیل آباد و حصارساتی بوده که با تعریض و چهارخطه شدن مسیر توسط این شرکت, یکی از خطرناک ترین بخشهای این مسیر اصلاح شده و تسهیل در عبور و مرور و ایمنی را برای ساکنین و مسافرین این منطقه به ارمغان می آورد.