تکمیل تقاطع غیر همسطح شهرک حمل و نقل تهران

یکی از نقاط حادثه خیز جاده قدیم تهران به قم, ورودی و خروجی شهرک حمل و نقل تهران می باشد که با احداث تقاطع غیر همسطح شهرک به یک راه ایمن
تبدیل شده و علاوه بر آن دوربرگردان آن مشکل ورودی بازیافت شهرداری تهران را نیز حل کرده و پیش بینی میگردد تصادفات
مرگ بار را کاملا حل کند.

حجم عملیات خاکبرداری پروژه 35000 مترمکعب

خاکریزی 40000 متر مکعب
زیراساس 12000 مترمکعب
اساس 90000
آسفالت 120000متر مربع

تکمیل تقاطع غیر همسطح ورودی شهر قدس – بزرگراه فتح

هدف از اجرای پروژه :

دسترسی سریع و آسان از طریق شرق به غرب بزرگراه فتح به شهر قدس، رفع گره ترافیکی موجود در محل تلاقی خط آهن تهران تبریز با بزرگراه فتح و شهر قدس، کاهش زمان سفر و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت و نهایتاً کاهش آلودگی محیط زیست از اثرات مهم انجام پروژه در سطح شهرستان قدس و استان تهران خواهد بود.

رمپ  A   :  رمپ ورودی از سمت کرج به شهر قدس با شعاع قوس 65 متر و 5 دهانه پل (21 *5 ) به طول 225 متر .

رمپ    B : رمپ خروجی از سمت شهر قدس به تهران با شعاع قوس 56 متر و 21 دهانه پل ( 20 *21 )+ ( 33 *1 ) به طول 800 متر .

رمپ C   :رمپ خروجی از شهر قدس به کرج با شعاع قوس 60 متر و 8 دهانه پل (21 *7 ) + ( 37 * 1 ) به طول 300 متر .

رمپ  D : رمپ ورودی از تهران به شهر قدس با شعاع قوس 60 متر و 33 دهانه پل ( 21 * 29 ) + ( 28 * 2 ) + ( 33 * 2 ) به طول 1130 متر .

تناژ میلگرد: 2000 تن

حجم کل بتن: 15000 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 8000 متر مکعب

تناژ آسفالت: 2000 تن

اصلاح بهسازی و ایمن سازی معابر شهر وحیدیه

محل اجرای پروژه : کیلومتر 6 جاده شهریار – رباط کریم.

 

شرح مختصر عملیات اجرایی :

 • احداث ابنیه فنی تقاطع غیر هم سطح ( پل زیرگذر 2 دهانه 15 متری )
 • احداث مسیرهای انحرافی در طرفین پل جهت هدایت ترافیک
 • ساخت دیوارهای حائل بتنی به طول 350 متر در طرفین پل و 250 متر جداکننده رمپ و لوپها
 • اجرای عملیات تعریض و اضافه نمودن یک باند عبوری و اصلاح و روکش آسفالت بلوار ولایت به طول 2 کیلومتر
 • اجرای دور برگردان همسطح و جداول کانالهای آب به طول 3800 متر طول
 • اصلاح هندسی و اجرای جداول رفوژ وسط بلوار ولایت به طول 4200 متر
 • خاکریزی رمپ های پل ( شمالی و جنوبی ) به حجم 8000 متر مکعب
 • اجرای درناژ اطراف دیوارها و کوله پل به حجم 6200 متر مکعب

مشخصات فنی پل :

 • تعداد و عرض دهانه = 15 × 2
 • نوع تابلیه = دال مجوف بتنی
 • ارتفاع مفید زیر پل = 5/6  متر
 • مساحت عرشه =  1023 متر مربع  وحجم بتن ریزی 750 متر مکعب
 • نوع پی = از نوع نواری
 • ابروچ پل به عرض 5 متر و طول 12/40 در چهار جبهه به صورت مسلح
 • شمع ها = از نوع دایره ای به قطر  1/5 متر و عمق 30 متر به صورت بتن درجا به تعداد 27 عدد
 • عرض رمپ و لوپها = 12 متر
 • حداقل شعاع لوپها =  23/5 متر
 • حداکثر ارتفاع دیوارهای بازگشتی 7/60 و به عرض 1/40 از نوع مسلح و حجم بتن ریزی کل دیوارها به مقدار 1450 متر مکعب و سطح قالب بندی 3245 متر مربع
 • کانال آبرو با دهانه 3 متر به طول 100 متر و کانال آبرو 1 متری به طول 60 متر
 • اجرای کیسینگ لوله گاز زیر دیوار بازگشتی به طول 85 متر